Tandvård hos oss

 

För er trygghet: 

För dig som patient så innebär det att vi omfattas av


Garantiförsäkring

Garanterar att du går skadeslös om protetisk behandling (teknikerframställd konstruktion) behöver göras om inom garantitiden. Den är för fastsittande konstruktion två år och för avtagbar konstruktion ett år. Försäkringen gäller oavsett om den nya behandlingen sker hos oss eller om du väljer annan vårdgivar

Patientförsäkring

Om du skulle drabbas av en skada i samband med behandlingen kan du ha rätt till ekonomisk ersättning.

Kvalitetssäkring

  • Vi använder ett webbaserat kvalitetssäkringssystem Qulan.
  • Regelbunden validering av autoklav och diskdesinfektor.
  • Mikrobiologiska prover för att säkerställa sterilitet vid autoklavering.

 

 

 

Förtroendenämnden

Skulle du bli missnöjd med behandlingen kan du vända dig hit.