Prisexempel

 

Undersökning: 845 kr, ATB (150-600) kr
Basundersökning inkl. 2- 4 röntgenbilder, Polering.

Undersökning och enklare tandstensbortagning:  1200 kr

Lagning av framtand 600-1500 kr

Lagning av kindtand 800-1800 kr

En Krona, helkeramisk:  4835 kr *

Implantat för en tand c:a 17 000-18 000

Vi ger två års garanti på kronor, broar och ett års garanti på avtagbara proteser.

* Kostnad efter ersättning i högkostnadskyddet

Vill du ha en utförlig prislista kontakta oss på e-post: tandlakare.edward@telia.com

Högkostnadskyddet för tandvård: innehåller dels ett Allmänt TandvårdsBidrag (ATB)   150 kr. Ett nytt fås den 1 juli och sparas i max två år. Är du under 29 eller äldre än 75 är ATB 300 kr.  Regleras automatiskt vid undersökningen och specifieras på kvittot.

Dels ett skydd mot höga kostnader. Behandlingsperioden är ett år. Tandvård ersätts enligt följande.

0-3000:- Patient betalar hela kostnaden själv.
3000-15000:- Patient betalar halva kostnaden själv (50%)
15000- uppåt.  Patient betalar 15% själv och 85% av kostnaden ersätts av Försäkringskassan

Det betyder att om du behöver en mer omfattande behandling så ger högkostnadsskyddet ett mycket bra stöd.